Obaveštenja o sastancima i kongresima        

GodiŠnji kongres reumatologa

HOTEL IZVOR, ARANĐELOVAC
 13-16.09.2014. GODINE

 

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (UReS/ORS) sa međunarodnim učešćem Aranđelovac 2014,  održaće se u hotelu "Izvor"  u periodu od 13 do 16.09.2014. godine.
Lokacija: Hotel “Izvor” je kongresno  hotelsko zdanje koje se prostire na preko 32.000 m2. Nalazi se u Aranđelovcu, u Bukovičkoj banji, a od Beograda je udaljen 75km. Ovaj hotelsko-turistički kompleks ima skladnu arhitekturu, moderan enterijer i najviši nivo usluge i sadržaja.
Kongresni centar
: Kongresni centar hotela "Izvor" se sastoji od pet multifunkcionalnih sala: Kristalna dvorana (600 mesta),Beograd (100 mesta), Topola (70 mesta), VIP (35 mesta) i Buklija (15 mesta).
Aranđelovac smešten u srcu Šumadije, u podnožju planine Bukulja, najpoznatiji je po blagotvornosti kisele vode. Naziv mu je dao knjaz srpski Miloš Obrenović.  Aranđelovac je takođe poznat i po velelepnom parku Bukovičke banje sa stalnom postavkom mermernih skulptura, najpoznatijih domaćih i svetskih autora.
 Bukovička banja ove godine obeležava dva veka postojanja. U parku se nalazi hotel „Staro zdanje“- građevina stara preko 150 godina koja potiče iz vremena dinastije Obrenović, hotel “Šumadija”, “Specijalna bolnica” i paviljon knjaza Miloša sa nekoliko izvora mineralne vode.

Teme Kongresa

Reumatoidni artritis i drugi artritisi
Sistemske bolesti vezivnog tkiva
Metaboličke bolesti zglobova i kostiju
Degenerativn
a oboljenja zgobova i kičmenog stuba
Druge reumatske bolesti


Organizacioni odbor Kongresa

Predsednik: Prof. dr Nemanja Damjanov
Generalni sekretar: Ass dr Predrag Ostojic
Teh. sekretar: Gordana Ristanović

Članovi:
prof. dr Marina Deljanin Ilić,
Dr Snežana Jovanović,
Prim. dr Milijanka Lazarević
Prim. dr Mirjana Lapčević,
Prof. dr Igor Mitić,
Asist. dr Jovan Nedović,
Doc. dr Goran Radunović,
Prof. dr Dušan Stefanović,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr Jelena Vojinović
 

Naučni odbor Kongresa

Predsednik:
Dr sci. med. dr Ljudmila Stojanović, naučni savetnik
Teh. sekretar: Gordana Ristanović

Članovi:
prof. dr Nemanja Damjanov,
prof. dr Tatjana Ilić,
Prim. dr Milijanka Lazarević
Doc. dr Aleksandra Lučić Tomić
Prof. dr Milan Petronijević,
Prof. dr Marija Radak Perović,
Doc. dr Goran Radunović,
Doc. dr Bojana Stamenković
Prof. dr Dušan Stefanović,
Doc. dr Sonja Stojanović,
Doc. dr Mirjana Šefik Buikilica
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar,

Prof. dr Jelena Vojinović.

Strani predavači plenarnih predavanja:

Prof. dr Ruxandra Ionescu, Romania
Prof. dr Marko Matucci-Cerinic
, Italy

Prof. dr Gurkirpal Singh, USA
Prof. dr Rasho Rashov, Bulgaria

Domaći predavači plenarnih predavanja:

Prof. dr Tatjana Ilić,
Asist. dr sci. med. dr Vera Milić
Prof. dr Dušan Stefanović
Dr sci.med.dr Ljudmila Stojanović,n
aučni savetnik
Prim.dr sci. med. dr Gordana Sušić, naučni saradnik

Predavači naučnih tema za raspravu:

Prof. dr Nemanja Damjanov,
Prim. dr Mirjana Lapčević,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica


Rukovodioci  kliničkih radionica:

Doc. dr Goran Radunović
Doc. dr Bojana Stamenković

 Rukovodioci kurseva:

Prof. dr Marija Radak Perović

 
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar

 

OBAVEŠTENJE

Potvrdu učešća i kratak sadržaj rada poslati,  najkasnije do 15.07.2014 godine, elektronskim putem preko WEB stranice Udruženja reumatologa Srbije (www.ures.org.rs).

Kratak sadržaj rada treba da sadrži originalne podatke i rezultate. Revijski radovi neće biti prihvaćeni za izlaganje i objavljivanje, osim predavanja po pozivu.

Jedan autor može biti prvi autor u najviše dva rada. Radovi koji budu prihvaćeni, a potom izloženi na skupu, biće štampani u časopisu Acta rheumatologica Belgradensia.

Naučni odbor Kongresa zadržava prava da donosi konačnu odluku da li će rad biti izložen usmeno ili kao poster, kao i da neinformativne radove ne prihvati za štampu.

Predavanja po pozivu u pisanom obliku  u celosti (in extenso)  (do 5 strane napisanog prema uputstvu saradnicima za Acta rheum Belgrad) kao i tekst za kliničke radionice (do 3 stranice po učesniku radionice) dostavite elektronskom poštom kao attachment na adresu: naucniodbor@ures.org.rs, ili poštom (štampani primerak, obavezno sa obeleženim CD, DVD) na adresu: UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE, Resavska 69,11000 Beograd, sa naznakom: "Za kongres reumatologa". Rok za slanje predavanja po pozivu i teksta za kliničke radionice  je 15.07.2014. godine.

 Ostale informacije

Informacije: Za učešće u radu Kongresa za one koji ne koriste paket aranžman predviđena je kotizacija u iznosu od 200 eura + PDV u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu naše poslovne banke, Banca Intese na dan uplate. 

Kotizacija obuhvata: sve aktivnosti  vezane za kongres.


Kongresni paket obuhvata: Kotizaciju  i smeštaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnoj sobi. PDV je uključen u cenu.

Pored hotela "Izvor" obezbe
đeni su sledeci smeštajni objekti: „Sokol“ apartmani, Vila „ Mila“, Apartmani „Park Srce“ i garni hotel „Kruna“.
U zavisnosti od smeštaja u ponudi su paket A i B.

 

CENA KONGRESNOG PAKETA A. (po osobi u dvokrevetnoj sobi):

Paket aranžman  sa uključenom kotizacijom

Hotel Učesnici kongresa Predstavnici farmaceutskih firmi
Izvor 390 eur 340 eur
     

 Doplata za jednokrevetnu sobu po danu je 45 eur, doplata za apartman po danu je 60 eur.
 

Pored hotela Izvor obezbeđeni su sledeći smeštajni objekti .Vila „Mila, Apartmani „Park Srce, Garni hotel „Kruna


 

CENA KONGRESNOG PAKETA B. (po osobi u dvokrevetnoj sobi):

Paket aranžman  sa uključenom kotizacijom

Smeštaj Učesnici kongresa Predstavnici farmaceutskih firmi
Vila MILA

Apartmani PARK SRCE
Hotel KRUNA ELEGANT

350 eur 300 eur

Doplata za jednokrevetni apartman/sobu po danu je  20 eura.


Vila Mila
nudi veliki konfor,udobnost i iznad svega mir. Udaljenost od hotela Izvor je 150 m, 4 minuta hoda. Usluga u vili na bazi noćenja sa doručkom, ostali obroci u hotelu Izvor.
Apartmani Park Srce su smešteni direktno preko puta parka Bukovička Banja. Udaljenost od hotela Izvor 800 m, 10 min. hoda. Usluga na bazi noćenja sa doručkom, ostali obroci u hotelu Izvor.

Hotel Kruna Elegant, nalazi se na Orašačkom putu, 4 km od hotela Izvor. Usluga u hotelu Kruna na bazi noćenjaa sa doručkom, ostali obroci u hotelu Izvor.

 

Prevoz:
Za učesnike Kongresa biće organizovan prevoz iz Beograda I Niša. Cena povratne karte iz Beograda iznosi 20 eura, iz Niša 30 eura u dinarskoj protiv vrednosti po prodajnom kursu naše poslovne banke, BancaIntese na dan uplate.
Potebno je da se zainteresovani blagovremeno prijave angenciji Mondorama.


Prijavu učešća i rezervaciju hotelskog smeštaja treba izvršiti preko tehničkog organizatora Kongresa, turističke organizacije
"Mondorama" - Niš (www. mondorama.rs;  licenca OTP 290/2010),  na telefon: 018/259-500, 259 501, tel./fax. 018/293-305, e-mail: office@mondorama.rs.

Smeštaj i druge usluge obezbeđuju se  uplatom na žiro račun agencije "Mondorama":  160-192671-86 Banca Intesa.

PONUDA ZA FARMACEUTSKE FIRME

Udruženje reumatologa Srbije nudi Vam mogućnost da predstavite svoje programe i proizvode na sledeći način:          

1. Okrugli sto u trajanju od 45 min
2. Predavanje u trajanju od 20 min
3. Izložbeni prostor   4 m2  (2x2)
4. Izložbeni prostor   6 m2 (3x2 m)
5. Izložbeni prostor   8 m2 (4x2 m)
6. zložbeni prostor   12 m2 (6x2 m)
7. Oglas u Zborniku radova kongresa

 

Farmaceutske firme koje su zainteresovane za neku od mogucnosti da predstave svoje proizvode,  treba da se jave predsedniku Organizacionog odbora Kongresa prof. dr Nemanji Damjanovu (tel. 011/ 36 00 802) u vezi dogovora oko  sponzorisanih simpozijuma i predavanja,  dok za zakup Izložbenog prostora i ev. oglasa u zborniku radova mozete se javiti tehičkom sekretaru Kongresa Gordani Ristanovic (tel. 3600 892) ili tehničkom organizatoru "Mondorami" (018/259-500 i 259-501).   

STRUČNI RAD KONGRESA

Početak rada Kongresa predviđen je u subotu,  13.09.2014. godine u 13.00 h..

Predavanja po pozivu, usmena saopštenja, klinički časovi i sponzorisani simpozijumi će se održavati u  kongresnoj sali hotela "Izvor".

Vreme izlaganja plenarnih predavanja (po pozivu) je 25 minuta, a originalnih saopštenja do 5 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije ograničeno je na 3 minuta. U dva navrata predviđena je i diskusija radova prikazanih na posterima.

Za usmena saopštenja na raspolaganju je  video bim.

Predviđena veličina postera je 80 x 100 cm

U okviru stručnog programa biće organizovana  2 kliničke radionice u trajanju od po jednog sata sa temama posvećenim  reumatskim bolestima.

Pored redovnog programa Kongresa, 16.09.201. godine  biće organizovana dva kursa sa temom iz osteoporoze i gihta koja su posebno akreditovana od strane  Zdravstvenog saveta Srbije.

Svi učesnici Kongresa dobiće uverenje (sertifikat) o učestovanju u radu Kongresa sa  adekvatnim brojem bodova dodeljenim od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Skupština Udruženja reumatologa Srbije  održaće se u toku rada  Kongresa.

   
E-Mail sekretarijata Udruženja: ures@ures.org.rs, i sekretarijat@ures.org.rs
 

 PRIJAVA UČEŠĆA

FINALNA VERZIJA PROGRAMA 
12.09.2014
 

 
Za slanje elektronske pošte pritisnite ovde
UDRUŽENJE
REUMATOLOGA
SRBIJE
O nama | Istorijat | Predsedništvo | Kongresi | Statut | Pristupnica | Informacije | Pedijatrijska reumatologija |

Kongres 2007 | Kongres 2008 | Kongres 2009 | Kongres 2010 | Kongres 2011 | Kongres 2012 | Kongres 2013 |
2nd SEE Course

  © 2012 Honte d.o.o. Sva prava zadržana