JavaScript must be enabled! Udruženje reumatologa Srbije : Pedijatrijska Reumatologija
Pedijatrijska reumatologija

Pedijatrijska reumatologija Informacije

XXXXII REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Simpozijum: Autoinflamatorne bolesti

15. april 2022.

AUTOINFLAMATORNE BOLESTI 1. DEO

Otvaranje simpozijuma, Dr Ivona Aksentijević, Doc dr Predrag Ostojić, Prof. dr Mirjana Šefik-Bukilica

15. april 2022.

AUTOINFLAMATORNE BOLESTI 2. DEO

Prof. dr Gordana Vijatov Đurić, Prof. dr Srđan Pašić, Prof. dr Jelena Vojinоvić, Prof. dr Mario Abinun, Diskusija

15. april 2022.

AUTOINFLAMATORNE BOLESTI 3. DEO

Radionica: Dr Gordana Petrović, Asist. dr sci. med. dr Dragana Lazarević, Dr Dušica Novaković, Dr Stefan Đorđević, Dr Sveta Janković
XXXVIII REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Simpozijum: Dijagnostičke i terapijske dileme u reumatskim bolestima dece
Simpozijum: SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA, u okviru XXXVII republičkog savetovanja o dečjim reumatskim bolestima
XXXVI REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Tema: Bol i otok zglobova kod dece- od simptoma do dijagnoze
XXXIII REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Roksanda Stojanović
Gordana Vijatov-Đurić
Prikaz bolesnika 
Nataša Toplak
Srđan Pašić
Jelena Vojinović
Gordana Sušić
Prikaz bolesnika