Logo UReS171

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS) sa međunarodnim učešćem

HOTEL KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC

23-26.9.2017.god.

 kragujevac z1

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učesćem 2017, održaće se u hotelu Kragujevac u Kagujevcu u periodu od 23. do 26. septembra 2017.godine.

Teme Kongresa

  • Reumatoidni artritis i drugi artritisi
  • Sistemske bolesti vezivnog tkiva
  • Metaboličke bolesti zglobova i kostiju
  • Degenerativna oboljenja zgobova i kičmenog stuba
  • Druge reumatske bolesti
    most2 960x350 c

    online

Više informacija

kongres Pogledaj !

Najava sastanka, simpozijuma, kongresa