JavaScript must be enabled! Udruženje reumatologa Srbije

UReS Informacije

infoPic

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS) sa međunarodnim učešćem 2018

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS) sa međunarodnim učešćem, HOTEL ZEPTER, VRNJČKA BANJA, 12-15. septembar 2018. godine.

infoPic

8th EULAR Course on Capillaroscopy in Rheumatic Diseases

Osmi evropski kurs reumatologa. 13-15. septembra 2018. godine, Genova, Italy.

infoPic

EULAR Annual Congress 2018

Godišnji evropski kongres reumatologa. 13-16. juna 2018. godine, Amsterdam, Holandija.

infoPic

Ultrasonografija mišićno skeletnog sistema - ehonografski kurs. Beograd, 31. maj - 02. jun 2018. godine.

Za učešde u radu UZ kursa, predviđena je kotizacija u iznosu od 300 eura + PDV u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS za efektivu na dan uplate. Kotizacija obuhvata: prisustvo stručnim predavanjima, aktivno učešde u radionicama, dobijanje sertifikata za prisustvo, kafe pauze i koktel.

infoPic

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učesćem 2017

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS) sa međunarodnim učešćem, održaće se u hotelu Kragujevac u Kragujevcu u periodu od 23. do 26. septembra 2017.godine.